تبلیغات
دانستنی ها
اس ام اس عاشقانه
موضوع :


چاپ این صفحه
شنبه 1 آذر 1393 - 01:44 ب.ظ

میتـــــرســم…

کسـے بــوے ِ تـنـتـــــــــــ را بگـیــــرد!

نـغمــہ ِ دلـتـــــــــــ را بشنـــــود!!

و تـــــــو خــو بگیــرے بــہ مـــآنـدنــــش!!!

چـــه احســآس ِخـط خطــے و مبـهـمــے سـتــــــــــ!

ایــن عــآشقــآنـــه هــآے حســود مــن …

پنجره زیباست اگر بگذارند
چشم مخصوص تماشاست اگر بگذارند
من از ازهارنظرهای دلم فهمیدم
عشق هم صاحب فتواست اگر بگذارند

عشــــــــــــــق یعنی:


وقتی اون دلگیره. . .


من نفسم میگیـــــــــــــــــــره . . .

مهـــــــربــــان مــن ،

آهنگـــــــــ حضــورتــــــــــ در کنــــارم آنقــدر لطیفـــــــــ و شاعــرانه استـــــــــــ کـــہ مـن را مـدهــوش میکـــــند…

“”تــــــــو" تنهـــــا کســـے هستـــے”” کـــہ بـــراے مـــن ارزش فکـــــــر کـــردن را دارے"!!!
به‌خدا یا شانه‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام آرام بگیری ... ،

یا سنگ‌ای باید باشد که سر بگذاری و آرام‌آرام دیگر بمیری ...

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!
کشیـــدنِ انگشتــان کشیـــده تو
روی گـونــه هـای من
لــذتی انـکار ناپـذیر است

مــسکن بی هــمتای نفسهــایت
مــرا بی بهــانه ، بیــقرار میکنــد

میدانی ؛

من دنبــال بهــانــه می گـــردم
تــا آسوده دستــان مهــربان تو را در دســت بگـیرم ...

روزها میگذرن و تو نمیای
ی دیوار بین منو تو هست
ی دیوار توی تاریکی
نوازش های شکسته ک منتظر برگشتنن
و عشقی ک داره میمیره
در زخم تنهایی تو
ی نور سفید هست
ک وقته خاموش شدنشه
و عشقی ک داره میمیره
تو هنوز توی سکوت تماشا میکنی
اما نمیتونی بگی کجا رو اشتباه رفتیم
ما چه بخوایم چه نخوایم
این عشقیه ک داره میمیره

آرزوی کسی رو داشته باش که آرزوش باشی.

ﻣــــــﺮﺩ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﺎﻥ ﭘﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ...
ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ،
ﻗــــﻮﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ،
ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ،
ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ،
ﻋﺸﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺜﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
.
.
ﻣـــــــﺮﺩ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯼ ﺣـﺮﻑ ﻫﺎ ﻭ ﻗــــﻮﻝ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ...

تو که تنها دلیل زندگیمی /تورو قد یه دنیا دوست دارم
تا میبندم چشامو هرجا باشم/تورو حس میکنم اینجا کنارم
فقط ارامش دستات میتونه/هنوزم باعث دیوونگیم شه
نگاهت روشنی بخش تمومه/شبای سوتو کوره زندگیم شه....

خیلی سخته با اصرار بیاد و با ادعا ترکت کنه..........
گاهی دوست داری فقط نگاش کنی

همینطوری که داری نگاش می کنی اشکات سرازیر میشه

تو دلت میگی نباشی میمیرم

همیشه باش
نــه فـــرصـــت هـــا مـــیتــوانـنــد عــشـــق را تــغیــیــر دهــنـــد
و نـــه گـــذشـــت زمـــان مــیتـــواند آســـیبـــی بـــه آن بـرســـانـــد
زمــیــن بـــا تــمــام هـــنرهـــایـــش ،
چــــگــونـــه مـــیتــوانـــد
پــهـــلو زنـــد
بـــه عــشــقــی کــه
می یابــیــم و از آن ِ خــود میــســازیــم ... ؟!