تبلیغات
دانستنی ها
مورد داشتیم
موضوع :


چاپ این صفحه
شنبه 1 آذر 1393 - 01:57 ب.ظ

((تـــــقـــــدیـــــم بــــــه دوســـت داران لــبــخــنــده از تـــه دل ))
یـکـی از فـانـتـزیـای مــعـکــوس دوران پـیـریـم ایـنـه کـه درحـالـی کـه بـا شـلـوارکـردی و رکـابـی گـوجـه ای تـو بـیـمـارسـتـان تـخـصـصـی حـاج عـبـداللـه تـهـران آخـریـن روزای زنـدگیـمـو واسـه بـیـمـاری عـدم کـنـتـرل ادرار مـیـگـذرونـم بـا عــصــا کـنـار پـنـجـره وایـسـم مـوهـای مـشـکـی رنـگـم رو تـکـون بـدم و بـگـم :
حـاج خـانـوم از ایـن تـسـبـیـح شـب رنـگـا خـریـدم مـیـای واسـه آخـریـن بـار بـریـم زیـرپـتـو نـگـاه کـنـیـم؟؟؟ ^_^
یـهــو دوربـیـن زوم بـشـه رو حـاج خـانـومـم و درحـالـی کـه چـادرشـو بـادنـدون سـفـت گــرفـتـه بـگـه عـــه واااا حــــاج عـبـاس انـشــالا خــوب شــدی مـیـریـم تـو pv ,بـیـمـارسـتـان دوربـیـن داره blockemon مـیـکـنـن خـدای نـکـرده !!! :))
بـعـد دسـتـشـو از بـنـدهـای رکـابـیـم بـگـیـره و کـشـف حـجـاب کـنـه و بـرام بـا صـدای سـلـنـاگـومـز بـخـونـه : حـاجـی حـاجـی امـشـب دلـم مـسـت تـوئـه//حـاجـی دل تـنـهـام هـنـوز دسـت تـوئـه//حـاجـی تـو که یـار نـداشـتـی//
قـصـد ادرار نـداشـتـی//چـرا ریـخـتـی و بـی خبـر بـاز داغ رو دلـم گـذاشـتـی !!!//
بـعـد در حـالی کـه اشـکـهـای صـورتـمـو دارم مـثل پـشـمـک حـاج عـبداله مـی مالـم بـه پـتـو یـهـو پـسـربـزرگـم آقـا مـقـداد و دوســت اجـتـمـاعـیـش پـرنســـس بـابا(no pv) در حـالی کـه چـنـدتـا " آب گـوجه طـبـیـعـی " سـن ایـچ بـرام آوردن وارد اتـاق بـشـن و بـا پـسـرم آقـا مـقـداد هـمـدیـگرو تـف و بـووس مـالی کـنـیـم یـهـو بـگـه آقـاجـون انـشــاءالله خــوب شــدیـد نـذر کـردم کـل مـحـل رو "گـوجه شـکم پـر " بـپـزیـم کـل چـهـاردانـگه رو نـذری بـدیـم!!! ((جـنـوب غرب تـهـران))
مــنـم درحـالـی کـه دسـت بـه تـه ریـشـام مـیـکـشـم دســت بـکـنـم جـیـب شـلـوارکـردیـم یـه پـس گـردنـی دربـیـارم بـهـش بـزنـم و بـگـم قـربـون پـسـره پـدرصـلـواتـیـه خـودم بـرم خـدا "حـفـظــت" کـنــه آقـاجــون بـعـدش از وســط" نـصـفـت" کــنــه ,پـدر صـلـواتـی.......هــاهـــاهـــا....!!!
بـعــد هـمـیـنـجــوری کــه داریـــم گـل مـیـگـیـمـو عـیـن گـلابـیـا مــی خـنـدیــم یــهــو زااااااارت آپـانـدیـسـم فـشـار بـیـاد بـتـرکـه درجـا بـمـیـرم و حـاج خـانــومـم در حـالـی کـه اشـکـهـاش مـثـل پـشـکـل مـی ریـزه ایـنــو بـرام بـخـونـه :
رفـتـی یـادتـم خـل مـن//حـاجـی حـاجـی اسـگل مـن//عـشـق تـو حـالا تـو دل مـن//حـاجـی حـاجـی خـوشـگـل مــن...!!! :))

فانتزی من اینه که یه ماموت پیدا کنم و ماموت فورجوک رو از تنهایی درآرم
بعد بینشون عشق شدیدی وجود بیاد
و ماموت مورد نظر مشکل قلبی داشته باشه و به چنتا قلب واسه پیوند احتیاج داشته باشه
.
.
.
.
اولاً بگو خدا نکنه
دوماً اون قلب رو برای اهدا به ماموته فشارش بده
الهی ولنتاین در سراسر کشور برف شدید.تگرگ.سیل.زلزله.بیاد تا این دختر پسرا نرن بیرون به هم کادو بدن....
والا ....
حسود نیستمااااا فقط دلم بلاهای طبیعی میخواد میفهمی الکی هم در موردم حرف در نیارفانتزی من اینه که مدیر فور جک بشم.از صبح تا شب مطالب و جوکا رو بخونم و بخندم ولی آخر سر،همشونو بزنم بیشتر تلاش کن!یه یه یه یه
گفته باشم.اگه این پستم لایک نخوره این فانتزیمو عملی میکنما.خود دانید
باقر خود خواه :)))
بقیه فورجوکی ها :(((
مدیران فعلی فور جوک که خودشون همش رد میکنن :)))

یکی از فانتزی معکوسام اینه من همون سلنای داش عباس باشم
ولی عاشقش نیستم اون فانتزی معکوس زده
در حالی که هر روز زنگ میزنه و میگه عاشقمه بگم عباس من عاشق جاستینم اونم یه اسلحه در بیاره بزنه تو قلبش منفجر شه بمیره منم برم با عشقم جاستین
ولی جاستین هم همون موقع بگه ورپریده موهات از چادرت بیرونه اسلحشو در بیاره و بزنه تو مغزم متلاشی بشم و منم کنار عباس جون بکنم بمیرم وقتی دارم میمیرم عباس بگه دلمو شیکوندی برو حالشو ببر با من نموندی برو حالشو ببر خخخخ
منم همونجا متلاشی بشم عباس زنده بمونه بره پیش جنیفرش من شکست قاشقی بخورم اشک ریزان در حالی که اشکام داره از دماغم میاد بیرون بمیرم:))))))))

یه روز سوار خط واحد که هستم ...
یه دختره زمانی که میخواد پیاده بشه هر چی کارت بکشه جواب نده بعد من یههههههو عییییییییییین قرقی ( والللللا ) بیام کرایه اش رو حساب کنم و بعد دستمون عین فیلم قدیمیا بندازیم یل هم ، با هم تو افق محو بشیم ...
.
.
.
.
.
عقده ای هم خودتونید !!!!!!!!!!

تنها فانتزی ای که من دارم اینه که

.
.
.
.
.
.
.
.
.
همسر عباس مستقیم بشم :))
ها چیه ...فانتزی شخصیه خودمه ...مشکلی دارین ....فانتزی به این خوشگلی :))

یكی از فانتزیام اینه به جای اینكه 32تادندون ریز داشتم 2تاداشتم!كه یكیش مال كل فك بالام بود یكیشم مال كل فك پایین!
0
0
0
0
0
اینجوری دیگه پرتقال و لیمو شیرین حكم زهرمارونداشت واسم
والاااااااا